Община Ситово
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 3
пазарна консултация по чл. 44

"Изграждане на „Площадка за пикник и два броя екопътеки до защитена местност с диворастящи божури" в околностите на с. Добротица общ. Ситово, обл. Силистра"

Дата и час на публикуване: 2020-04-06 16:04:36
пазарна консултация по чл. 44

"Насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово чрез подобряване достъпа до качествено

Дата и час на публикуване: 2020-01-29 21:28:49
пазарна консултация по чл. 44

"Насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово чрез подобряване достъпа до качествено

Дата и час на публикуване: 2020-01-15 18:49:24
пазарна консултация по чл. 44

„Насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово чрез подобряване достъпа до качествено

Дата и час на публикуване: 2019-12-23 14:53:24
пазарна консултация по чл. 44

Строително-ремонтни дейности в сградата на НЧ „Бачо Киро –1943 г.“ по проект „Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно

Дата и час на публикуване: 2019-08-16 23:43:46