Община Ситово
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 2
пазарна консултация по чл. 44

„Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2019-06-03 18:43:10
пазарна консултация по чл. 44

„Ремонт (саниране, ремонт на покрив) на административна сграда в с. Ситово и Саниране и ремонт на сграда – кметство с.Искра, Община Ситово“

Дата и час на публикуване: 2019-03-28 19:53:00
пазарна консултация по чл. 44

Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на оборудване по проект

Дата и час на публикуване: 2019-03-01 16:42:31
пазарна консултация по чл. 44

Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на оборудване по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно

Дата и час на публикуване: 2018-07-05 16:53:22
пазарна консултация по чл. 44

Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на оборудване по проект „Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в с. Искра, Община Ситово,

Дата и час на публикуване: 2018-07-05 16:13:21