Община Ситово

„Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Искра и с. Ситово, община Ситово по индикативни улици“

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 11:37:33Последна промяна: 2018-11-26 09:25:54
ID номер: 2018-0007 Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде избран или избрани Изпълнител/и притежаващ/и професионална квалификация и практически опит в изпълнението на услуги свързани с управлението на проекти, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, на когото Община Ситово ще възложи изпълнението на услугата, предмет на поръчката.

Индивидуален номер на процедурата: 0004392
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Ситово
Прогнозна стойност: 12204.89 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71541000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Татяна Христова
 • Телефон/и за контакт: 0868 82213
Документи
 • Заповед №410 от 26.11.2018г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-11-26 11:36:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092917258
  Удостоверено време: 26.11.2018 11:36:18
  Удостоверено време по UTC: 26.11.2018 09:36:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява 2018-0007

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-26 11:36:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092917272
  Удостоверено време: 26.11.2018 11:36:33
  Удостоверено време по UTC: 26.11.2018 09:36:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-26 11:37:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092917323
  Удостоверено време: 26.11.2018 11:37:17
  Удостоверено време по UTC: 26.11.2018 09:37:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-26 11:37:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092917327
  Удостоверено време: 26.11.2018 11:37:21
  Удостоверено време по UTC: 26.11.2018 09:37:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-26 11:37:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092917331
  Удостоверено време: 26.11.2018 11:37:26
  Удостоверено време по UTC: 26.11.2018 09:37:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана Обява №9083482 от 26.11.2018г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-11-26 11:54:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092918300
  Удостоверено време: 26.11.2018 11:54:19
  Удостоверено време по UTC: 26.11.2018 09:54:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-12-05 11:33:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093202485
  Удостоверено време: 05.12.2018 11:33:46
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2018 09:33:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-05 12:28:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093205495
  Удостоверено време: 05.12.2018 12:28:01
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2018 10:28:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП от 13.12.2018г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-20 13:08:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093679744
  Удостоверено време: 20.12.2018 13:08:23
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2018 11:08:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №19 от 24.01.2019г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-31 15:22:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094919051
  Удостоверено време: 31.01.2019 15:22:09
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2019 13:22:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-31 15:22:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094919056
  Удостоверено време: 31.01.2019 15:22:13
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2019 13:22:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори