Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00451-2018-0001статус: затворена

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ – РАЗЛОГ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-10 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-01 16:19:35
АОП номер: 00451-2017-0003 статус: възложена

Доставка на реактиви и консумативи за отделение Клинична лаборатория при МБАЛ – РАЗЛОГ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-11 14:49:45
АОП номер: 00451-2017-0002статус: възложена

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ - РАЗЛОГ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-22 10:25:32
АОП номер: 00451-2017-0001статус: възложена

Доставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ – РАЗЛОГ“ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-01-20 14:11:18