Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 000451-2019-0006статус: възложена

Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление на сградите, на "Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог" ЕООД

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-10-24 11:20:55
АОП номер: 00451-2019-0004статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на „МБАЛ — Разлог“ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-16 11:53:55
АОП номер: 000451-2019-0003статус: възложена

ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ МБАЛ –РАЗЛОГ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-08 16:49:39
АОП номер: 00451-2019-0002статус: възложена

"Доставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции , за нуждите на "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД"

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-08 16:18:01
АОП номер: 00451-2018-0001статус: затворена

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ – РАЗЛОГ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-10 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-01 16:19:35