Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

"Доставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции , за нуждите на "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД"

Дата и час на публикуване: 2019-10-08 16:18:01
АОП номер: 00451-2019-0002 Статус: възложена

Доставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции , за нуждите на "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0005548
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 183000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33692800
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-15 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
  • Телефон/и за контакт: +359 896 787799
Документи