Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 00451-2019-0005статус: възложена

Избор на доставчик на ел.енергия

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-05 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:38:12
АОП номер: 00451-2019-0001статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Разлог ЕООД“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-11 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-09 16:09:17
АОП номер: 00451-2017-0002статус: затворена

Избор на доставчик на електрическа енергия,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-06 12:30:27