Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ МБАЛ –РАЗЛОГ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-10-08 16:49:39
АОП номер: 000451-2019-0003 Статус: възложена

ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ МБАЛ –РАЗЛОГ ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0005549
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 171175.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33694000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-14 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
  • Телефон/и за контакт: +359 896 787799
Документи