Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

Транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-09 14:48:00
статус: възложена

Транспорт на пациенти на хемодиализа от дома им до отделение по хемодиализа към МБАЛ-Разлог ЕООД и обр

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-30 13:49:50