Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 2
АОП номер: 00451-2016-0002статус: възложена

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 13:48:17
АОП номер: 00451-2016-0001статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-17 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-08 14:03:30
АОП номер: 00451-2015-0005статус: възложена

Доставка на топлинна енергия

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-21 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-12 18:02:34
АОП номер: 00451-2015-0004статус: прекратена

Доставка на топлинна енергия за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-17 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-10 16:47:12
АОП номер: 00451-2015-0003статус: възложена

Доставка на общи и специфични медицински консумативи и изделия за нуждите на МБАЛ-Разлог ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-07-23 14:37:50