Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД
  • Начало
  • Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 2
вътрешен конкурентен избор

"Доставка на лекарствени продукти по Рамкво споразумение № РД-11-110/01.03.2021г. за нуждите на "МБАЛ-РАЗЛОГ" ЕООД"

Дата и час на публикуване: 2021-04-19 11:29:25
вътрешен конкурентен избор

"Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г.за нуждите на "МБАЛ-Разлог"ЕООД"

Дата и час на публикуване: 2021-04-19 11:29:22
вътрешен конкурентен избор

"Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021г. за нуждите на "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД"

Дата и час на публикуване: 2021-04-19 11:13:11
вътрешен конкурентен избор

"Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С "Сърдечно-съдова система" по обособена позиция №1 за нуждите на "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД"

Дата и час на публикуване: 2021-04-16 16:21:24
вътрешен конкурентен избор

"Лекарствени прдукти от анатомо-терапевтична група В "Кръв и кръвотворни органи" по обособена позиция № 1 за нуждите на "МБАЛ-Разлог"ЕООД"

Дата и час на публикуване: 2021-04-16 15:55:16