Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ – РАЗЛОГ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2018-03-01 16:19:35
АОП номер: 00451-2018-0001 Статус: затворена

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ – РАЗЛОГ ЕООД ЗА 24+6 МЕСЕЦА

Индивидуален номер на процедурата: 0003395
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 175000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-10 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
  • Телефон/и за контакт: +359896 787799
Документи