Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление на сградите, на "Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 11:20:55Последна промяна: 2019-10-24 11:20:49
АОП номер: 000451-2019-0006 Статус: възложена

Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление на сградите, на "Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0005630
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 102796.00 лв. с ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
 • Телефон/и за контакт: +359 896 787799
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-24 11:21:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111230573
  Удостоверено време: 24.10.2019 11:21:44
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2019 08:21:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 16:07:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112234552
  Удостоверено време: 11.11.2019 16:07:18
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 14:07:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 09:41:31
  Дата и час на промяна: 2019-11-12 10:56:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112258227
  Удостоверено време: 12.11.2019 10:56:04
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 08:56:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори