Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

Транспорт на пациенти на хемодиализа от дома им до отделение по хемодиализа към МБАЛ-Разлог ЕООД и обратно

Краен срок за подаване на оферта: 2015-02-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-01-24 10:00:00