Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на „МБАЛ — Разлог“ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-10-16 11:53:55Последна промяна: 2019-10-16 12:11:02
АОП номер: 00451-2019-0004 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на „МБАЛ — Разлог“ ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0005585
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разлог
Прогнозна стойност: 538026.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-13 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Магдалена Коцакова
  • Телефон/и за контакт: +359 896 787799
Документи