Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД

Вътрешни правила

страница 1 от 1

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане профила на купувача на МБАЛ - Разлог ЕООД

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-10-01 17:44:01

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за планиране, организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в МБАЛ - Разлог ЕООД

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2012-01-05 17:47:00