Община Дългопол

„ПРИСТРОЙКА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ I ,,ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА”, КВ. 45 ПО ПЛАНА НА С. ЦОНЕВО“

Дата и час на публикуване: 2020-03-27 15:29:10Последна промяна: 2020-03-27 15:29:06
АОП номер: 00127-2020-0008 Статус: удължена

Пристройката, която  e  предмет на инвестиционния проект е самостоятелна сграда, свързана със  съществуващата част посредством топла връзка.  Топлата връзка между  пристройката и  съществуващата сграда се осъществява от общ коридор, който е продължение на коридора на съществуващата сграда, но на по-ниско ниво. Количествата и видовете СМР/СРР са подробно описани в техническа спецификация към обществената поръчка.

Индивидуален номер на процедурата: 0006187
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 735393.57 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-20 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
 • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 15:56:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120915431
  Удостоверено време: 27.03.2020 15:56:56
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2020 13:56:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 15:56:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120915428
  Удостоверено време: 27.03.2020 15:56:53
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2020 13:56:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексната оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 15:56:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120915427
  Удостоверено време: 27.03.2020 15:56:50
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2020 13:56:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 15:56:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120915421
  Удостоверено време: 27.03.2020 15:56:47
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2020 13:56:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 15:56:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120915418
  Удостоверено време: 27.03.2020 15:56:42
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2020 13:56:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 15:56:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120915415
  Удостоверено време: 27.03.2020 15:56:38
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2020 13:56:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционен проект

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 16:20:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120916703
  Удостоверено време: 27.03.2020 16:20:37
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2020 14:20:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-04-24 16:52:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122735835
  Удостоверено време: 24.04.2020 16:52:23
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2020 13:52:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение №1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2020-04-29 10:58:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122894769
  Удостоверено време: 29.04.2020 10:58:24
  Удостоверено време по UTC: 29.04.2020 07:58:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори