Община Дългопол

СМР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда „Б" на община Дългопол - гр. Дългопол Обособена позиция № 2: Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофункционална сграда „Младост" - гр. Дългопол

Дата и час на публикуване: 2020-03-24 11:41:41Последна промяна: 2020-03-24 11:55:29
АОП номер: 00127-2020-0007 Статус: удължена

Предметът на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР в рамките на проект "Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда "Б" на община Дългопол - гр. Дългопол и Многофункционална сграда "Младост" - гр. Дългопол". Количествата и видове СМР/СРР са подробно описани в Техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0006171
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 271221.16 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-11 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов
 • Телефон/и за контакт: 0887436047
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 15:15:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120801555
  Удостоверено време: 24.03.2020 15:15:03
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 13:15:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 15:14:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120801547
  Удостоверено време: 24.03.2020 15:14:59
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 13:14:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексната оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 15:14:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120801542
  Удостоверено време: 24.03.2020 15:14:55
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 13:14:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 15:14:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120801538
  Удостоверено време: 24.03.2020 15:14:51
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 13:14:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 15:14:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120801529
  Удостоверено време: 24.03.2020 15:14:47
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 13:14:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЦИ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 15:14:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120801524
  Удостоверено време: 24.03.2020 15:14:43
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 13:14:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционен проект сграда "Б"

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 15:14:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120801522
  Удостоверено време: 24.03.2020 15:14:39
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 13:14:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционен проект зала "Младост"

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 15:14:35
  Дата и час на промяна: 2020-03-24 15:24:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120802058
  Удостоверено време: 24.03.2020 15:24:24
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2020 13:24:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение във връзка с ЗМДВИП (в сила от 09.04.2020 г.)

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-04-15 16:50:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121979472
  Удостоверено време: 15.04.2020 16:50:34
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2020 13:50:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • МУ-5 от 14.04.2020 на Министерство на финансите и Агенцията по обществени поръчки.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-04-15 16:51:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121979520
  Удостоверено време: 15.04.2020 16:51:47
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2020 13:51:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-04-24 16:43:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122735279
  Удостоверено време: 24.04.2020 16:43:09
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2020 13:43:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение във връзка МУ-9 от 28.04.2020 г. на Министерство на финансите и Агенцията по обществени поръчки

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-05-08 16:35:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123407020
  Удостоверено време: 08.05.2020 16:35:02
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2020 13:35:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори