Община Дългопол

„Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол“

Дата и час на публикуване: 2017-10-05 15:56:10
АОП номер: 00127-2017-0011 Статус: възложена

Инвестиционният проект за реконструкция на част от водоснабдителната мрежа представлява технически проект за десет улици от вътрешно-разпределителна мрежа на гр.Дългопол. В обхвата за рекострукция влизат следните улици със съответните дължина и диаметър:

 1. ул."Маршал Феодор Толбухин" Клон 1 –  1 607,0m DN110;
 2. ул. "Гео Милев" Клон 2 – 217,3m DN90;
 3. ул. "Гео Милев", Клон 6 – 88,6m DN90;
 4. ул."Христо Ботев" Клон 7 – 339,2m DN90,
 5. ул."Генерал Заимов" Клон 9 – 102,8 m DN90;
 6. ул."Христо Михайлов" Клон 10 – 212,8m DN90;
 7. ул."Патриарх Евтимий" Клон 11 – 152,50m DN90;
 8. ул."Христо Михайлов" Клон 12 – 339,5m DN90;
 9. ул. "Христо Ботев"Клон 13 – 211,4m DN90
 10. ул."Алеко Константинов" Клон 3 – 124,1m DN90;
 11. ул."Иван Вазов" Клон 4 – 628,4m DN90;
 12. ул."Никола Вапцаров" Клон 5 – 937,9m  DN90;
 13. ул."Христо Смирненски" Клон 8 – 763,4m DN90’;

Обща дължина за ЕТАП 1 и ЕТАП 2 на DN90 -4 117,90м.

Обща дължина за ЕТАП 1 и ЕТАП 2 на DN110 -1607,00 м.

Общо ЕТАП 1 и ЕТАП 2:

Брой СВО

353

Брой ПХ 70/80                                 

27

Брой СК DN80                                  

43

Брой СК DN100                               

10

Брой СК DN200                               

2

Брой Шахти изпускател                                

2

Брой Шахти въздушник                                

1

По всички улици в обхвата на настоящият работен проект се предвижда и възстановяване на уличната настилка в обхвата на изкопа за водопровод.

Проектът за реконструкция на водоснабдителната мрежа обхваща част от населено място в очертанията на регулационната линия на два етапа. Първи етап включва следните участъци:

 

ЕТАП - 1

 

 

 

Улица(клон)

Дължина на участъка в м.

Вид на мрежата DN в мм.

Материал на тръбите

1

Клон 1 – по ул..“Маршал Толбухин“

1 607,0

110

PE100 RC

2

Клон 2 – по ул.”Гео Милев“

217,3

90

PE100 RC

3

Клон 6  - по ул.”Гео Милев“

88,6

90

PE100 RC

4

Клон 7  - по ул.“Христо Ботев“

339,3

90

PE100 RC

5

Клон 9  - по ул.“Генерал Заимов“

102,8

90

PE100 RC

 

Клон 10  - по ул.“Христо Михайлов“

212,8

90

PE100 RC

 

Клон 11  - по ул.“Патриарх Евтимий“

152,5

90

PE100 RC

 

Клон 12  - по ул.“Христо Михайлов“

339,5

90

PE100 RC

 

Клон 13 – по ул.“Христо Ботев“

211,4

90

PE100 RC

 

Обща дължина - DN90 [m]

1 664,2

 

 

 

Обща дължина - DN110 [m]

1 607,0

 

 

 

ОБЩО ЗА ЕТАП 1:

3 271,2

 

 

 

Обща дължина връзки с пресечни улици DN90, m

159

 

 

 

Брой СВО

251

 

 

 

Брой ПХ 70/80

11

 

 

 

Брой СК DN80

43

 

 

 

Брой СК DN100

9

 

 

 

Брой СК DN200

2

 

 

Втори етап включва следните участъци:

 

ЕТАП - 2

 

 

 

Улица(клон)

Дължина на участъка в м.

Вид на мрежата DN в мм.

Материал на тръбите

1

Клон 3 – по ул.“Алеко Константинов“

124,1

90

PE100 RC

2

Клон 4 – по ул.“Иван Вазов“

628,4

90

PE100 RC

3

Клон 5 – по ул.“Никола Вапцаров“

937,9

90

PE100 RC

4

Клон 8 – по ул.“Христо Смирненски“

763,4

90

PE100 RC

 

Обща дължина - DN90 [m]

2 453,8

 

 

 

ОБЩО ЗА ЕТАП 2:

2 453,8

 

 

 

Обща дължина връзки с пресечни улици DN90, m

33

 

 

 

Брой СВО

102

 

 

 

Брой ПХ 70/80

16

 

 

 

Брой СК DN80

27

 

 

 

Брой СК DN100

1

 

 

 

Брой Шахти изпускател

2

 

 

 

Брой Шахти въздушник

1

 

 

По всички улици в обхвата на настоящият работен проект се предвижда и възстановяване на уличната настилка в обхвата на изкопа за водопровод.

Индивидуален номер на процедурата: 0002961
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 1643750.31 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-06 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева, Атанас Запрянов
 • Телефон/и за контакт: 0517/22185
Документи
 • Документация и Образци на документи към нея

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 12:29:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074568907
  Удостоверено време: 06.10.2017 12:29:36
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 09:29:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 12:29:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074568910
  Удостоверено време: 06.10.2017 12:29:40
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 09:29:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 8А - КСС

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 12:29:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074568915
  Удостоверено време: 06.10.2017 12:29:46
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 09:29:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 12:29:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074568917
  Удостоверено време: 06.10.2017 12:29:50
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 09:29:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекти и Разрешително за строеж

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 12:29:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074568919
  Удостоверено време: 06.10.2017 12:29:54
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 09:29:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 12:29:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074568923
  Удостоверено време: 06.10.2017 12:29:58
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 09:29:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-06 12:30:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074568926
  Удостоверено време: 06.10.2017 12:30:01
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2017 09:30:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение №1

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 15:22:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074688380
  Удостоверено време: 11.10.2017 15:22:31
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 12:22:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за промяна на часа за отваряне на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 14:26:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075254740
  Удостоверено време: 03.11.2017 14:26:16
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 12:26:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-04 16:00:20
  Дата и час на промяна: 2017-12-04 16:41:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075984245
  Удостоверено време: 04.12.2017 16:41:29
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2017 14:41:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-04 16:01:23
  Дата и час на промяна: 2017-12-04 16:42:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075984285
  Удостоверено време: 04.12.2017 16:42:31
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2017 14:42:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2 - Предложение за изпълнение на поръчката с приложенията към него

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 15:26:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077576573
  Удостоверено време: 05.02.2018 15:26:08
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 13:26:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 - Одобрен инвестиционен проект

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 15:26:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077576583
  Удостоверено време: 05.02.2018 15:26:13
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 13:26:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 15:26:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077576588
  Удостоверено време: 05.02.2018 15:26:20
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 13:26:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 47/31.01.2018

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 15:26:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077576595
  Удостоверено време: 05.02.2018 15:26:25
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 13:26:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 15:26:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077576597
  Удостоверено време: 05.02.2018 15:26:30
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 13:26:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение + Приложения

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-07-24 12:30:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105745914
  Удостоверено време: 24.07.2019 12:30:58
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2019 09:30:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изменение

  Вид на документа: Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
  Дата и час на публикуване: 2019-07-24 12:32:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105745969
  Удостоверено време: 24.07.2019 12:32:10
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2019 09:32:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори