ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Dopamine за нуждите на ЦСМП-Пазарджик, по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г. - Обособена позиция № 2

Дата и час на публикуване: 2021-09-28 10:35:07
Документи
 • Покана по РС № РД-11-54/28.01.2021 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 10:42:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161698247
  Удостоверено време: 28.09.2021 10:42:57
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2021 07:42:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Проект по РС № РД-11-54/28.01.2021 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 10:43:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161698265
  Удостоверено време: 28.09.2021 10:43:08
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2021 07:43:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 10:43:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161698272
  Удостоверено време: 28.09.2021 10:43:17
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2021 07:43:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/05.10.2021 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-20 13:32:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163817124
  Удостоверено време: 20.10.2021 13:32:05
  Удостоверено време по UTC: 20.10.2021 10:32:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/08.10.2021 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-20 13:32:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163817152
  Удостоверено време: 20.10.2021 13:32:20
  Удостоверено време по UTC: 20.10.2021 10:32:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за провеждане на жребий по РС 54

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-20 13:34:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163817353
  Удостоверено време: 20.10.2021 13:34:56
  Удостоверено време по UTC: 20.10.2021 10:34:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 05.10.2021 г.по РС 54

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 14:04:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164346970
  Удостоверено време: 25.10.2021 14:04:10
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 11:04:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 от 25.10.2021 по РС 54

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 14:05:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164347080
  Удостоверено време: 25.10.2021 14:05:34
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 11:05:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 24/25.10.2021 г. по РС 54

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 14:06:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164347159
  Удостоверено време: 25.10.2021 14:06:37
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 11:06:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 48/01.11.2021 г. Софарма по РС 54

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-08 11:16:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000165463788
  Удостоверено време: 08.11.2021 11:16:40
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2021 09:16:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка Софарма по РС 54

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-11-08 11:16:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000165463821
  Удостоверено време: 08.11.2021 11:16:58
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2021 09:16:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор № 48/01.11.21 Софарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-19 16:56:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000172491364
  Удостоверено време: 19.01.2022 16:56:04
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2022 14:56:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори