ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Salbutamol,Aminophylline,Chloropyramin за нуждите на ЦСМП-Пазарджик по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-09-28 10:53:40
Документи
 • Покана по РС № РД-11-110/01.03.2021 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 10:57:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161699705
  Удостоверено време: 28.09.2021 10:57:32
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2021 07:57:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Проект по РС №РД-11-110/01.03.2021 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 10:57:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161699730
  Удостоверено време: 28.09.2021 10:57:48
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2021 07:57:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 10:57:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161699760
  Удостоверено време: 28.09.2021 10:57:59
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2021 07:57:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 05.10.2021 г.по РС 110

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 13:05:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164341867
  Удостоверено време: 25.10.2021 13:05:22
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 10:05:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/05.10.2021 г. по РС 110

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 13:06:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164341912
  Удостоверено време: 25.10.2021 13:06:08
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 10:06:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/08.10.2021 г. по РС 110

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 13:07:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164342022
  Удостоверено време: 25.10.2021 13:07:08
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 10:07:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 21/21.10.2021 г. по РС 110

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 13:08:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164342103
  Удостоверено време: 25.10.2021 13:08:13
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 10:08:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 49/01.11.2021 Софарма по РС 110

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-16 14:13:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000166292249
  Удостоверено време: 16.11.2021 14:13:57
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2021 12:13:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка по Договор № 49/01.11.21 РС 110

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-11-16 14:14:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000166292486
  Удостоверено време: 16.11.2021 14:14:15
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2021 12:14:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор № 49/01.11.21 Софарма РС 110

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-24 14:26:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173021039
  Удостоверено време: 24.01.2022 14:26:08
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2022 12:26:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори