ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Phenobarbital,Chlorpromazine,Piracetam за нуждите на ЦСМП-Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-151/19.03.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-09-28 11:02:45
Документи
 • Покана по РС № РД-11-151/19.03.2021 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 11:05:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161700515
  Удостоверено време: 28.09.2021 11:05:49
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2021 08:05:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Проект по РС № РД-11-151/19.03.2021г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 11:05:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161700527
  Удостоверено време: 28.09.2021 11:05:58
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2021 08:05:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 11:06:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161700542
  Удостоверено време: 28.09.2021 11:06:07
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2021 08:06:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 05.10.2021 по РС 151

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 13:11:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164342363
  Удостоверено време: 25.10.2021 13:11:33
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 10:11:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/05.10.2021 г. по РС 151

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 13:12:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164342432
  Удостоверено време: 25.10.2021 13:12:41
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 10:12:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/08.10.2021 по РС 151

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 13:13:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164342563
  Удостоверено време: 25.10.2021 13:13:57
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 10:13:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 22/21.10.2021 г. по РС 151

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-25 13:16:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164342734
  Удостоверено време: 25.10.2021 13:16:04
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2021 10:16:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 50/01.11.2021 Софарма по РС 151

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-11-16 14:19:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000166296269
  Удостоверено време: 16.11.2021 14:19:16
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2021 12:19:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка по Договор № 50/01.11.2021 Софарма по РС 151

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-11-16 14:19:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000166296537
  Удостоверено време: 16.11.2021 14:19:40
  Удостоверено време по UTC: 16.11.2021 12:19:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор № 50/01.11.21 Софарма РС151

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-24 14:20:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173020446
  Удостоверено време: 24.01.2022 14:20:41
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2022 12:20:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори