ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствени продукти с международно непатентно наименование Heparin; Glucose-5%-500 ml; Sodium chloride/100 ml и 500 ml/; Glucose 10% и 40%-10 ml за нуждите на ЦСМП Пазарджиk по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-09-13 12:20:17
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-09-13 12:21:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160324280
  Удостоверено време: 13.09.2021 12:21:22
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2021 09:21:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-13 12:22:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160324352
  Удостоверено време: 13.09.2021 12:22:14
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2021 09:22:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-13 12:23:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160324434
  Удостоверено време: 13.09.2021 12:23:05
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2021 09:23:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 14.09.2021 по РС №РД-11-62/01.02.21 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-09-27 11:35:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161630426
  Удостоверено време: 27.09.2021 11:35:41
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2021 08:35:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/14.09.21 г. по РС № РД-11-62/01.02.21 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-09-27 11:35:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161630455
  Удостоверено време: 27.09.2021 11:35:54
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2021 08:35:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/21.09.21 г. по РС № РД-11-62/01.02.21 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-09-27 11:36:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161630478
  Удостоверено време: 27.09.2021 11:36:08
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2021 08:36:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 18/24.09.21 г. по РС № РД-11-62/01.02.21 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-09-27 11:36:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161630505
  Удостоверено време: 27.09.2021 11:36:27
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2021 08:36:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 35/11.10.2021 Софарма Трейдинг по РС 62

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-21 13:30:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163886983
  Удостоверено време: 21.10.2021 13:30:22
  Удостоверено време по UTC: 21.10.2021 10:30:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 36/11.10.2021 Фаркол по РС 62

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-21 13:30:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163886996
  Удостоверено време: 21.10.2021 13:30:31
  Удостоверено време по UTC: 21.10.2021 10:30:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 37/11.10.2021 Медекс по РС 62

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-21 13:30:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163887008
  Удостоверено време: 21.10.2021 13:30:40
  Удостоверено време по UTC: 21.10.2021 10:30:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка Софарма по РС 62

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-10-21 13:44:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163888138
  Удостоверено време: 21.10.2021 13:44:30
  Удостоверено време по UTC: 21.10.2021 10:44:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка Фаркол по РС 62

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-10-21 13:44:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163888178
  Удостоверено време: 21.10.2021 13:44:53
  Удостоверено време по UTC: 21.10.2021 10:44:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка Медекс по РС 62

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-10-21 13:45:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000163888209
  Удостоверено време: 21.10.2021 13:45:12
  Удостоверено време по UTC: 21.10.2021 10:45:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор № 35/11.10.21 Софарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-19 16:35:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000172489158
  Удостоверено време: 19.01.2022 16:35:55
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2022 14:35:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор № 36/11.10.21 Фаркол

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-19 16:39:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000172489416
  Удостоверено време: 19.01.2022 16:39:27
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2022 14:39:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор № 37/11.10.21 Медекс

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-19 16:43:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000172489722
  Удостоверено време: 19.01.2022 16:43:11
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2022 14:43:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори