Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане

Дата и час на публикуване: 2019-01-04 14:28:14Последна промяна: 2019-01-04 14:28:09
Статус: възложена

Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане

Индивидуален номер на процедурата: 0004564
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 36000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-15 10:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Покана за участие във вътрешен конкурентен избор по чл.82 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-01-04 14:28:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094062220
  Удостоверено време: 04.01.2019 14:28:20
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2019 12:28:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-01-04 14:28:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094062224
  Удостоверено време: 04.01.2019 14:28:25
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2019 12:28:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедура по чл.82 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-04 14:28:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094062227
  Удостоверено време: 04.01.2019 14:28:28
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2019 12:28:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 15.01.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-15 16:06:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094392671
  Удостоверено време: 15.01.2019 16:06:35
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2019 14:06:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 15.01.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-15 16:06:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094392684
  Удостоверено време: 15.01.2019 16:06:52
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2019 14:06:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 1/15.01.2019 г.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-01-15 16:07:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094392695
  Удостоверено време: 15.01.2019 16:07:07
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2019 14:07:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 5/14.02.2019 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-03-12 11:10:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096708569
  Удостоверено време: 12.03.2019 11:10:10
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2019 09:10:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-03-12 11:10:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096708572
  Удостоверено време: 12.03.2019 11:10:14
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2019 09:10:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-03-12 11:12:46
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096708821
  Удостоверено време: 12.03.2019 11:12:46
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2019 09:12:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори