Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане

Дата и час на публикуване: 2019-01-04 14:28:14Последна промяна: 2019-01-04 14:28:09
Статус: приключена

Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане

Индивидуален номер на процедурата: 0004564
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 36000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-15 10:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Колина Тилова
  • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи