Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

Доставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт за автомобилите на ЦСМП-Пазарджик

Дата и час на публикуване: 2019-12-12 08:50:42Последна промяна: 2019-12-12 08:50:34
АОП номер: 948764 Статус: възложена

Доставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт за автомобилите на ЦСМП-Пазарджик

Индивидуален номер на процедурата: 0005816
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 105000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Колина Тилова
  • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи