Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Дата и час на публикуване: 2017-01-19 15:54:36Последна промяна: 2017-01-19 15:54:21
АОП номер: 00210-2016-0009 Статус: приключена

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Индивидуален номер на процедурата: 0001895
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 280000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG423
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-31 12:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Надка Пангарова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564
Документи
 • Покана по чл.82 ал.4 от ЗОП във връзка със сключено Рамково споразумение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 15:52:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065277302
  Удостоверено време: 19.01.2017 15:52:40
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 13:52:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 15:53:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065277320
  Удостоверено време: 19.01.2017 15:53:00
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 13:53:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие към Покана по чл.82ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 15:53:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065277349
  Удостоверено време: 19.01.2017 15:53:39
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 13:53:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 13:57:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065313449
  Удостоверено време: 20.01.2017 13:57:00
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 11:57:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 31.01.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-03 11:23:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065918696
  Удостоверено време: 03.02.2017 11:23:29
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2017 09:23:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 02.02.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-03 11:23:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065918716
  Удостоверено време: 03.02.2017 11:23:45
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2017 09:23:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-03 11:24:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065918739
  Удостоверено време: 03.02.2017 11:24:02
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2017 09:24:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 2/02.02.2017 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-03 11:24:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065918761
  Удостоверено време: 03.02.2017 11:24:21
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2017 09:24:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 4/03.02.2017 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-03 16:36:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065942729
  Удостоверено време: 03.02.2017 16:36:51
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2017 14:36:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-02-03 16:37:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065942777
  Удостоверено време: 03.02.2017 16:37:32
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2017 14:37:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с "Петрол"АД от 01.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-06 15:14:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067840467
  Удостоверено време: 06.03.2017 15:14:08
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2017 13:14:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с "Лукойл-България" ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-06 15:14:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067840483
  Удостоверено време: 06.03.2017 15:14:23
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2017 13:14:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка на "Лукойл-България" ЕООД

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-03-06 15:28:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067841182
  Удостоверено време: 06.03.2017 15:28:24
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2017 13:28:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка на "Петрол" АД

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-03-06 15:28:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067841203
  Удостоверено време: 06.03.2017 15:28:50
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2017 13:28:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор № 3/01.03.2017

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-28 12:34:53
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096312712
  Удостоверено време: 28.02.2019 12:34:53
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2019 10:34:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор № 4/01.03.2017

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-28 12:35:24
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096312743
  Удостоверено време: 28.02.2019 12:35:24
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2019 10:35:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори