Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

"Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане" за нуждите на ЦСМП - Пазарджик /за населени места:гр.Батак, гр.Белово и гр.Септември

Дата и час на публикуване: 2019-01-15 16:08:41Последна промяна: 2019-01-15 16:08:32
Статус: приключена

"Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане" за нуждите на ЦСМП - Пазарджик /за населени места:гр.Батак, гр.Белово и гр.Септември

Индивидуален номер на процедурата: 0004588
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 7400.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-28 10:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Колина Тилова
  • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи