Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

"Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане" за нуждите на ЦСМП - Пазарджик /за населени места:гр.Батак, гр.Белово и гр.Септември

Дата и час на публикуване: 2019-01-15 16:08:41Последна промяна: 2019-01-15 16:08:32
Статус: затворена

"Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане" за нуждите на ЦСМП - Пазарджик /за населени места:гр.Батак, гр.Белово и гр.Септември

Индивидуален номер на процедурата: 0004588
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 7400.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-28 10:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Покана за участие във вътрешен конкурентен избор по чл.82 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-01-15 16:09:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094392790
  Удостоверено време: 15.01.2019 16:09:07
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2019 14:09:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-01-15 16:09:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094392806
  Удостоверено време: 15.01.2019 16:09:19
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2019 14:09:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедура по чл.82 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-15 16:14:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094393063
  Удостоверено време: 15.01.2019 16:14:58
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2019 14:14:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 28.01.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:36:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094829560
  Удостоверено време: 29.01.2019 11:36:31
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 09:36:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 28.01.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:36:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094829586
  Удостоверено време: 29.01.2019 11:36:47
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 09:36:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 2/29.01.2019 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:37:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094829630
  Удостоверено време: 29.01.2019 11:37:24
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 09:37:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори