Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" за нуждите на ЦСМП -Пазарджик

Дата и час на публикуване: 2019-05-16 12:48:38
АОП номер: 00210-2016-0009 Статус: отворена

"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" за нуждите на ЦСМП -Пазарджик

Индивидуален номер на процедурата: 0004956
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 67000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-29 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Покана по чл.82 ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-05-16 12:51:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100752625
  Удостоверено време: 16.05.2019 12:51:17
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2019 09:51:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-05-16 12:51:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100752651
  Удостоверено време: 16.05.2019 12:51:23
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2019 09:51:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие към Покана по чл.82 ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-16 12:51:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100752669
  Удостоверено време: 16.05.2019 12:51:26
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2019 09:51:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори