Община Тетевен

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 00037-2017-0003статус: прекратена

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по шест обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-04-18 15:44:46
АОП номер: 00037-2017-0002статус: възложена

„Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на водопровод на територията на с. Голям Извор, Община Тетевен”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-01-31 14:46:36
АОП номер: 00037-2017-0001статус: възложена

„Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на община Тетевен“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-31 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-01-10 17:15:00
АОП номер: 00037-2016-0014статус: възложена

Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на Детска ясла „Щастливо детство“ и СУ-ДСП - гр. Тетевен, с транспорт на Изпълнителя, за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-20 16:03:04
АОП номер: 00037-2016-0012статус: възложена

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-25 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-04 15:00:00