Община Тетевен

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 1
процедура по чл.20, ал.4

Предоставяне на правни услуги на основание чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2016-08-05 10:33:58