Община Тетевен

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по шест обособени позиции: Обособена позиция 1 - ПАКЕТ № 1 с две направления: Тетевен – Ябланица – Голям Извор; Тетевен – Глогово. Обособена позиция 2 - ПАКЕТ № 2 с две направления: Ловеч – Глогово; Тетевен – Глогово. Обособена позиция 3 – Тетевен – Глогово. Обособена позиция 4 – Тетевен – Глогово. Обособена позиция 5 – Тетевен – Малка Желязна. Обособена позиция 6 – София – Тетевен.

Дата и час на публикуване: 2017-04-18 15:44:46Последна промяна: 2017-04-18 15:44:39
АОП номер: 00037-2017-0003 Статус: прекратена

Основният предмен на обществената поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по шест обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - ПАКЕТ № 1 с две направления:
Тетевен – Ябланица – Голям Извор;
Тетевен – Глогово.
Обособена позиция 2 - ПАКЕТ № 2 с две направления:
Ловеч – Глогово;
Тетевен – Глогово.
Обособена позиция 3 – Тетевен – Глогово.
Обособена позиция 4 – Тетевен – Глогово.
Обособена позиция 5 – Тетевен – Малка Желязна.
Обособена позиция 6 – София – Тетевен.

Индивидуален номер на процедурата: 0002202
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 177500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60112000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-10 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Влаевски
  • Телефон/и за контакт: 0678/52200, в.118
Документи