Община Тетевен

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00037-2016-0015статус: възложена

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-23 15:00:00
АОП номер: 00037-2016-0013статус: възложена

Избор на оператор на Претоварна станция за твърди битови отпадъци на Община Тетевен

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-07 17:00:00