Община Тетевен
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 5
АОП номер: 00037-2016-0007статус: приключена

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:36:12
АОП номер: 00037-2016-0006статус: приключена

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:10:05
АОП номер: 00037-2016-0005статус: възложена

Доставка на електрическа енергия за нуждите на община Тетевен

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-12 14:37:18
АОП номер: 00037-2016-0004статус: възложена

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областна и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-30 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-12 14:16:09
АОП номер: 00037-2016-0003статус: приключена

Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на община Тетевен

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-17 15:00:00