Община Тетевен

Публични покани

страница 1 от 4
ID номер: 9052744статус: възложена

Осъществяване на инвеститорски контрол при СМР

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-25 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-13 15:50:54
ID номер: 9052601статус: прекратена

Строително – монтажни работи на подпорни стени на територията на община Тетевен

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-13 15:03:06
ID номер: 9051729статус: възложена

Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ,

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-25 14:10:20
ID номер: 9051183статус: възложена

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община Тетевен

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-21 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-11 13:45:05
ID номер: 9049296статус: възложена

ОХРАНА, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ВКЛЮЧВАЩА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ СИГНАЛНО - ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-29 15:00:00