Община Тетевен

Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на Детска ясла „Щастливо детство“ и СУ-ДСП - гр. Тетевен, с транспорт на Изпълнителя, за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с начало на изпълнение - датите посочени в документацията, по шест обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2016-12-20 16:03:04Последна промяна: 2016-12-20 16:13:41
АОП номер: 00037-2016-0014 Статус: възложена

“Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на Детска ясла „Щастливо детство“ и СУ-ДСП - гр. Тетевен, с транспорт на Изпълнителя, за срок от 12 /дванадесет/ месеца, с начало на изпълнение - датите посочени в документацията, по шест обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - “ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - “КОНСЕРВИ”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - “ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 - “ МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 - “ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 - “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”.

Индивидуален номер на процедурата: 0001800
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 126000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-10 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 16:07:47
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 16:07:50
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 16:07:52
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 16:07:54
 • Проект на договор - Приложение 8

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 16:07:55
 • Проект на договор - Приложение 8а

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 16:07:57
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 10:57:16
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065140165
  Удостоверено време: 16.01.2017 10:57:16
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 08:57:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 14:57:17
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065274845
  Удостоверено време: 19.01.2017 14:57:17
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 12:57:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 14:57:22
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065274852
  Удостоверено време: 19.01.2017 14:57:22
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 12:57:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 12:43:12
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065713159
  Удостоверено време: 31.01.2017 12:43:12
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 10:43:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 12:43:56
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065713186
  Удостоверено време: 31.01.2017 12:43:56
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 10:43:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-14 16:00:33
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068155395
  Удостоверено време: 14.03.2017 16:00:33
  Удостоверено време по UTC: 14.03.2017 14:00:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №90/8.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:02:45
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068495998
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:02:45
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:02:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №91/8.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:04:20
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068496042
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:04:20
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:04:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №92/08.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:04:47
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068496050
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:04:47
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:04:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №93/8.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:05:17
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068496069
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:05:17
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:05:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №94/8.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:05:45
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068496083
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:05:46
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:05:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №95/8.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:05:55
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068496090
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:05:55
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:05:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №96/8.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:06:19
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068496098
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:06:19
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:06:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №97/8.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:06:37
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068496106
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:06:37
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:06:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №98/8.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:09:49
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068496183
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:09:49
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:09:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №99/8.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:09:53
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068496187
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:09:53
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:09:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №109/17.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:09:57
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068496193
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:09:57
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:09:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №110/17.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:10:00
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068496195
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:10:00
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:10:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-03-22 17:14:11
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068496281
  Удостоверено време: 22.03.2017 17:14:11
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2017 15:14:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори