Община Тетевен

„Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на община Тетевен“

Дата и час на публикуване: 2017-01-10 17:15:00Последна промяна: 2017-01-11 08:55:28
АОП номер: 00037-2017-0001 Статус: възложена

В езпълнение на предмета на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши следните дейности:

1. Поддържане на зелени плащи.

2. Озеленяване в т. ч. поддържане на цветни лехи, фигури и жив плет на територията на община Тетевен.

3. Почистване на зелените площи от отпадъци.

Индивидуален номер на процедурата: 0001863
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 200000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 77300000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-31 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Васил Вълков - гл. експерт ОС
 • Телефон/и за контакт: 0678/52200, в.233
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-10 17:11:07
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064938859
  Удостоверено време: 10.01.2017 17:11:07
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2017 15:11:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-01-10 17:11:13
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064938864
  Удостоверено време: 10.01.2017 17:11:13
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2017 15:11:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-10 17:11:17
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064938869
  Удостоверено време: 10.01.2017 17:11:17
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2017 15:11:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-01-10 17:11:21
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064938871
  Удостоверено време: 10.01.2017 17:11:21
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2017 15:11:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Списък за маниполации

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-01-10 17:11:25
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064938873
  Удостоверено време: 10.01.2017 17:11:25
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2017 15:11:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-08 15:33:05
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066370369
  Удостоверено време: 08.02.2017 15:33:05
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2017 13:33:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-02-21 14:08:09
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067352220
  Удостоверено време: 21.02.2017 14:08:09
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2017 12:08:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отмяна на заседанието за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-02-24 08:39:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067463791
  Удостоверено време: 24.02.2017 08:39:38
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2017 06:39:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за публично отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-02-24 13:20:28
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067475472
  Удостоверено време: 24.02.2017 13:20:28
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2017 11:20:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 15:00:49
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068114364
  Удостоверено време: 13.03.2017 15:00:49
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 13:00:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 15:00:53
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068114370
  Удостоверено време: 13.03.2017 15:00:53
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 13:00:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №7/13.03.2017 г. за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 15:01:16
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068114394
  Удостоверено време: 13.03.2017 15:01:16
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 13:01:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №140/07.04.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 13:47:30
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069499532
  Удостоверено време: 18.04.2017 13:47:30
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 10:47:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 13:47:44
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069499543
  Удостоверено време: 18.04.2017 13:47:44
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 10:47:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 13:57:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069500067
  Удостоверено време: 18.04.2017 13:57:38
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 10:57:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори