Община Тетевен

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
ID номер: 9063388статус: възложена

"Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на община Тетевен"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-04-13 15:43:27
ID номер: 9062577статус: възложена

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-29 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-22 16:16:00
ID номер: 9062269статус: прекратена

„Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на община Тетевен“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-13 15:50:31
ID номер: 9061354статус: прекратена

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-20 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-02-10 14:43:17
ID номер: 9059212статус: възложена

Експлоатационна поддръжка на улично осветление в населените места на територията на Община Тетевен – за 2017 г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-29 15:00:00