Община Тетевен

„Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на водопровод на територията на с. Голям Извор, Община Тетевен”

Дата и час на публикуване: 2017-01-31 14:46:36Последна промяна: 2017-01-31 14:46:07
АОП номер: 00037-2017-0002 Статус: затворена

 

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на технически проект, одобряване и съгласуване на проектната документация, изпълнение на строително-монтажни работи и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект за строеж: "Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Голям Извор, община Тетевен", който да започне, изпълни и успешно да завърши в срок, обем и качество, необходими за издаване на разрешение за ползване на обекта, включен в проекта.

Индивидуален номер на процедурата: 0001916
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 1663000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45231000;45231300
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-28 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Валентина Боева
 • Телефон/и за контакт: 0678/52200, в.111
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 14:44:37
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065718558
  Удостоверено време: 31.01.2017 14:44:37
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 12:44:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 14:44:43
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065718569
  Удостоверено време: 31.01.2017 14:44:43
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 12:44:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 14:44:52
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065718572
  Удостоверено време: 31.01.2017 14:44:52
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 12:44:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 14:44:55
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065718575
  Удостоверено време: 31.01.2017 14:44:55
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 12:44:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 14:44:59
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065718582
  Удостоверено време: 31.01.2017 14:44:59
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 12:44:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на водопровод

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 14:45:05
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065718585
  Удостоверено време: 31.01.2017 14:45:05
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 12:45:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към ТС - ситуация етапи

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 14:45:14
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065718593
  Удостоверено време: 31.01.2017 14:45:14
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 12:45:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по условията на процедурата в отговор на запитвания

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-06 16:18:25
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066190718
  Удостоверено време: 06.02.2017 16:18:25
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2017 14:18:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по условията на процедурата в отговор на запитвания

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-06 16:18:40
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066190737
  Удостоверено време: 06.02.2017 16:18:40
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2017 14:18:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения и указания по условията на процедурата в отговор на запитвания

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-09 13:32:52
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066452228
  Удостоверено време: 09.02.2017 13:32:52
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2017 11:32:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения и указания по условията на процедурата в отговор на запитване

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 11:05:33
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066769250
  Удостоверено време: 13.02.2017 11:05:33
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2017 09:05:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения и указания по условията на процедурата в отговор на запитвания

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-20 16:42:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067316441
  Удостоверено време: 20.02.2017 16:42:38
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2017 14:42:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения и указания по условията на процедурата в отговор на запитване

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-21 15:03:42
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067354974
  Удостоверено време: 21.02.2017 15:03:42
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2017 13:03:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-04 14:27:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069007664
  Удостоверено време: 04.04.2017 14:27:38
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2017 11:27:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-05-09 11:59:03
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070060230
  Удостоверено време: 09.05.2017 11:59:03
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2017 08:59:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-02 09:04:01
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070792969
  Удостоверено време: 02.06.2017 09:04:01
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2017 06:04:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-02 09:04:24
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070792984
  Удостоверено време: 02.06.2017 09:04:24
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2017 06:04:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-02 09:04:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070792998
  Удостоверено време: 02.06.2017 09:04:38
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2017 06:04:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори