Община Тетевен

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата

Дата и час на публикуване: 2016-11-04 15:00:00Последна промяна: 2016-12-13 12:37:22
АОП номер: 00037-2016-0012 Статус: възложена

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата

Индивидуален номер на процедурата: 0001762
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 27463.23 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-25 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 15:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-04 15:00:00
 • Протокол №1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 14:38:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065273993
  Удостоверено време: 19.01.2017 14:38:38
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 12:38:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 14:46:10
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065274373
  Удостоверено време: 19.01.2017 14:46:10
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 12:46:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 09:34:59
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065704997
  Удостоверено време: 31.01.2017 09:34:59
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 07:34:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №4/31.01.2017 г. за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 09:35:03
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065705002
  Удостоверено време: 31.01.2017 09:35:03
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 07:35:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №116/21.03.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 09:18:28
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069036912
  Удостоверено време: 05.04.2017 09:18:28
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 06:18:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №117/21.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 09:18:49
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069036929
  Удостоверено време: 05.04.2017 09:18:49
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 06:18:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №118/21.03.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 09:19:13
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069036948
  Удостоверено време: 05.04.2017 09:19:13
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 06:19:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 09:22:29
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069037085
  Удостоверено време: 05.04.2017 09:22:29
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 06:22:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори