Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9049120статус: възложена

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-08 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-18 12:33:07
ID номер: 9047972статус: възложена

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, гладене, опаковане по отделения и транспортиране до възложителя на болнично бельо,

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-02 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-23 12:50:04
ID номер: 9046746статус: възложена

Ремонт на помещения, находящи се на първи етаж на МТБ – Пловдив - Физиотерапия

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-28 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-14 13:41:10
ID номер: 9044587статус: възложена

Текущ ремонт на плоски покриви на сгради на МТБ Пловдив

Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-28 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-14 14:47:28
ID номер: 9039853статус: възложена

Извършване на комплексна услуга по приготвяне и доставка на храна по диети за стационарно болни и дежурен персонал на МТБ-Пловдив

Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-03-17 16:00:00