Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Текущ ремонт на плоски покриви на сгради на МТБ Пловдив

Дата и час на публикуване: 2015-08-14 14:47:28Последна промяна: 2017-01-04 10:55:52
ID номер: 9044587 Статус: възложена

Текущ ремонт на плоски покриви на сгради на МТБ Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0001839
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 42935.35 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-28 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 14:47:28
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 14:47:28
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 14:47:28
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-01 17:51:56
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-01 17:00:00
 • Решение на комисията за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-04 14:53:42
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-10 14:54:00
 • Плащания за ремонт на покриви от Септември 2015

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-20 14:55:09
 • Плащания през месец Октомври и Ноември

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-13 14:55:37