Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2015-12-18 12:33:07Последна промяна: 2017-01-03 12:47:55
ID номер: 9049120 Статус: възложена

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0001831
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 60857.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-08 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 12:33:07
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 12:33:07
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 12:33:07
 • Разяснения за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 12:33:07
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-11 17:00:00
 • Решение на комисията за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-14 17:00:00
 • Сключен договор - Екос Медика

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-29 12:43:06
 • Сключен договор - Хелмед

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-29 12:43:06
 • Сключен договор - Истлинк България

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-29 12:43:06
 • Сключен договор - Медитех

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-29 12:43:06
 • Сключен договор - МТИ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-29 12:43:06
 • Информация за извършени плащания - Април 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 12:46:21
 • Информация за извършени плащания - Май 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 12:46:42
 • Информация за извършени плащания - Юни 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-19 12:47:12
 • Информация за извършени плащания - Юли 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-10 12:47:40