Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, гладене, опаковане по отделения и транспортиране до възложителя на болнично бельо, постелъчно бельо и работно облекло

Дата и час на публикуване: 2015-11-23 12:50:04Последна промяна: 2017-01-03 12:56:55
ID номер: 9047972 Статус: възложена

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, гладене, опаковане по отделения и транспортиране до възложителя на болнично бельо, постелъчно бельо и работно облекло

Индивидуален номер на процедурата: 0001832
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 24092.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 98310000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-02 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-23 12:50:04
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-23 12:50:04
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-11-23 12:50:04
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-04 17:00:00
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 12:53:59
 • Информация за извършени плащания - Февруари 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-16 12:54:41
 • Информация за извършени плащания - Март 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-20 12:55:10
 • Информация за извършени плащания - Април 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-18 12:55:40
 • Информация за извършени плащания - Май 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-17 12:56:10
 • Информация за извършени плащания - Юни 2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-19 12:56:36