Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 3
АОП номер: 00831-2016-0004статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти по 50 обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-16 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-04 11:39:48
АОП номер: 00831-2016-0003статус: приключена

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Многопрофилна транспортна болница (МТБ) Пловдив

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-29 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-23 12:04:41
АОП номер: 00831-2016-0002статус: приключена

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи по 7 обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-28 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-15 12:16:12
АОП номер: 00831-2016-0001статус: приключена

Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление и подготовка на БГВ на сградата на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-01-29 15:00:00
АОП номер: 00831-2015-0007статус: приключена

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на диагностична медицинска апаратура за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-22 14:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-11 12:59:17