Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Извършване на комплексна услуга по приготвяне и доставка на храна по диети за стационарно болни и дежурен персонал на МТБ-Пловдив

Дата и час на публикуване: 2015-03-17 16:00:00Последна промяна: 2017-01-04 15:26:24
ID номер: 9039853 Статус: възложена

Извършване на комплексна услуга по приготвяне и доставка на храна по диети за стационарно болни и дежурен персонал на МТБ-Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0001855
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15894220
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-25 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-17 16:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-17 16:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-03-17 16:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-30 15:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-09 15:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-18 15:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 15:00:00
 • Информация за освободени гаранции

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 15:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-16 15:00:00