Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Ремонт на помещения, находящи се на първи етаж на МТБ – Пловдив - Физиотерапия

Дата и час на публикуване: 2015-10-14 13:41:10Последна промяна: 2017-01-03 13:51:04
ID номер: 9046746 Статус: възложена

Ремонт на помещения, находящи се на първи етаж на МТБ – Пловдив - Физиотерапия

Индивидуален номер на процедурата: 0001834
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 24903.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-28 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-10-14 13:41:10
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-14 13:41:10
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-10-14 13:41:10
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-30 17:43:53
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-06 17:00:00
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-09 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-18 13:46:34
 • Информация за извършени плащания - Декември 2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-19 13:50:50