Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00831-2018-0010статус: възложена

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-31 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-28 10:43:13
АОП номер: 00831-2018-0002статус: възложена

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-04 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-01 10:29:50