Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 2019-1статус: приключена

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-24 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:52:38
ID номер: ОП-35/2018статус: приключена

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за сградата на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2018-02-26 12:10:57
ID номер: 2017-1статус: приключена

СМР на помещения, находящи се в сградата на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-04-11 13:29:47
ID номер: ОП-26/2017статус: приключена

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за сградата на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2017-03-06 14:53:08
ID номер: 9059311статус: приключена

Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Многопрофилна транспортна болница - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-12 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-01 11:30:41