Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 1
пазарна консултация по чл. 44

Доставка на медицинска апаратура по 4 обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-06-18 10:42:44
пазарна консултация по чл. 44

Изпълнение на СМР - ремонт на сградата на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2019-01-25 09:34:40
пазарна консултация по чл. 44

СМР на помещения, находящи се в сградата на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-04-10 15:00:10