Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 4
АОП номер: 00831-2018-0005статус: отворена

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-23 10:54:16
АОП номер: 00831-2018-0004статус: отворена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-23 10:27:06
АОП номер: 00831-2018-0003статус: отворена

Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2018-03-15 10:49:24
АОП номер: 00831-2018-0001статус: отворена

Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление и подготовка на БГВ на сградата на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2018-02-05 11:04:41
АОП номер: 00831-2017-0012статус: възложена

Доставка на храна по менюта за пациенти и дежурен персонал в МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:24:19