Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 5
АОП номер: 00831-2018-0012статус: затворена

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Многопрофилна транспортна болница (МТБ) - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-26 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:02:05
АОП номер: 00831-2018-0011статус: прекратена

Доставка на електрическа енергия - средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-17 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-27 10:51:30
АОП номер: 00831-2018-0009статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-20 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-06 10:03:01
АОП номер: 00831-2018-0008статус: възложена

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-29 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-08 13:33:11
АОП номер: 00831-2018-0007статус: възложена

Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР по подобряване на енергийната ефективност на сградата на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-30 10:39:48