Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 7
АОП номер: 00831-2019-0009статус: приключена

Инженеринг - проектиране и изграждане на соларна инсталация, вътрешен двор, паркинг, ограда и довършителни СМР на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-10 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:58:32
АОП номер: 00831-2019-0008статус: приключена

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МТБ - Пловдив по 4 обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-08 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-18 10:48:35
АОП номер: 00831-2019-0006статус: приключена

Приготвяне и доставка на храна по менюта за пациенти и дежурен персонал в МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-21 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-27 10:51:58
АОП номер: 00831-2019-0005статус: приключена

Доставка на мeдицинска апаратура - специализирана високопроизводителна ултразвукова система за кардиологична диагностика за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-21 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-27 09:53:46
АОП номер: 00831-2019-0004статус: приключена

Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-02-19 10:48:12