Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 6
АОП номер: 00831-2019-0006статус: затворена

Приготвяне и доставка на храна по менюта за пациенти и дежурен персонал в МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-21 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-27 10:51:58
АОП номер: 00831-2019-0005статус: затворена

Доставка на мeдицинска апаратура - специализирана високопроизводителна ултразвукова система за кардиологична диагностика за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-21 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-27 09:53:46
АОП номер: 00831-2019-0004статус: възложена

Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-02-19 10:48:12
АОП номер: 00831-2019-0003статус: възложена

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за сградата на МТБ – Пловдив

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-02-19 10:12:01
АОП номер: 00831-2019-0002статус: възложена

Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление и подготовка на БГВ на сградата на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-02-14 10:26:12