Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 3
АОП номер: 00831-2017-0012статус: затворена

Доставка на храна по менюта за пациенти и дежурен персонал в МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:24:19
АОП номер: 00831-2017-0011статус: затворена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-16 12:59:46
АОП номер: 00831-2017-0010статус: възложена

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-11 12:31:44
АОП номер: 00831-2017-0009статус: възложена

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-14 09:33:26
АОП номер: 00831-2017-0008статус: възложена

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-23 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-02 10:58:25