Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 6
АОП номер: 00831-2019-0004статус: отворена

Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за нуждите на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-02-19 10:48:12
АОП номер: 00831-2019-0003статус: отворена

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за сградата на МТБ – Пловдив

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-02-19 10:12:01
АОП номер: 00831-2019-0002статус: отворена

Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление и подготовка на БГВ на сградата на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-02-14 10:26:12
АОП номер: 00831-2019-0001статус: отворена

Изпълнение на СМР - ремонт на сградата на МТБ - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-12 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-01 11:59:20
АОП номер: 00831-2018-0012статус: затворена

Доставка на електрическа енергия на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Многопрофилна транспортна болница (МТБ) - Пловдив

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-26 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:02:05