Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 00368-2018-0001статус: отворена

"Доставка на течни горива и масла за нуждите на общинска администрация и горива за отопление за нуждите на заведения, финансирани от бюджета на община

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-02-19 15:28:48
АОП номер: 00368-2017-0007статус: затворена

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е доставка на 3 броя автомобили и 1 багер с челен товарач за нуждите на Община Главиница, разделена на три обособени

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-11 13:16:26
АОП номер: 00368-2017-0005статус: прекратена

„Сключване на рамково споразумение за изработване и/или преработка на инвестиционни проекти във фазa “техническa”, обезпечаващи изграждане на различни видове

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-28 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-26 11:48:31
АОП номер: 00368-2017-0004статус: затворена

„Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-21 11:25:49
статус: възложена

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“:

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-30 13:45:31