Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 4
АОП номер: 00368-2020-0004статус: приключена

„Доставка на LED осветителни тела и ел. материали за уличната мрежа на Община Главиница.“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-10 08:58:44
статус: възложена

"Доставка на течни горива и масла за нуждите на общинска администрация и горива за отопление за нуждите на заведения, финансирани от бюджета на община

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-04-21 14:55:42
статус: възложена

"РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА"

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-24 09:51:02
статус: приключена

"Доставка на хранителни продукти по пет обособени позиции"Обособена позиция №1: „Месо, месни продукти и риба”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-04 10:14:24
статус: приключена

„ДОСТАВКА НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-22 10:33:06