Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 3
статус: отворена

"РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА"

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-24 09:51:02
статус: възложена

"Доставка на хранителни продукти по пет обособени позиции"Обособена позиция №1: „Месо, месни продукти и риба”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-04 10:14:24
статус: приключена

„ДОСТАВКА НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-22 10:33:06
АОП номер: 00368-2019-0001статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:32:17
АОП номер: 00368-2018-0005статус: приключена

”Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Община Главиница по шест обособени позиции”.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-26 18:17:22