Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 3
статус: затворена

"Доставка на хранителни продукти по пет обособени позиции"Обособена позиция №1: „Месо, месни продукти и риба”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-04 10:14:24
статус: възложена

„ДОСТАВКА НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-22 10:33:06
АОП номер: 00368-2019-0001статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:32:17
АОП номер: 00368-2018-0005статус: приключена

”Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Община Главиница по шест обособени позиции”.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-26 18:17:22
статус: възложена

Доставка на един брой нов багер с челен товарач

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-11 15:01:35