Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00368-2017-0004статус: отворена

„Доставка на хранителни продукти по шест обособени позиции“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-21 11:25:49
статус: затворена

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“:

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-30 13:45:31
АОП номер: 00368-2017-0001статус: затворена

„Периодична доставка на консервирани хранителни продукти и напитки за детските градини, ДСП, Защитено жилище за лица с психични разстройства, ЦВН, ЦНСТ – с. Малък

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-30 19:51:21
АОП номер: 00368-2016-0008статус: затворена

„Изработване на технически проекти и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Главиница, с които Община Главиница ще кандидатства за

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-08 10:43:38