Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 8
ID номер: 9096439статус: затворена

„ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ГРОБИЩЕН ПАРК ЗА МЮСЮЛМАНИ В ПИ № 004157, ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО СОКОЛ, ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-18 09:12:31
ID номер: 9094082статус: затворена

„Извършване на снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-31 09:00:36
ID номер: 9093148статус: възложена

Извършване на снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през зимен

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-07 14:18:52
ID номер: 9093015статус: възложена

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-01 13:08:22
ID номер: 9092420статус: възложена

: „Извършване на строителен надзор по време на изпълнението на строително – монтажните работи на обекти: „1. Реконструкция на централен площад и тротоари на ул.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-12 09:45:17