Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 6
ID номер: 9088252статус: отворена

Изготвяне на инвестиционен проект: “Реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево в Община Главиница, Област Силистра”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-14 13:58:33
ID номер: 9088233статус: отменена

Изготвяне на инвестиционен проект: “Реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево в Община Главиница, Област Силистра”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-13 15:45:50
статус: затворена

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Главиница"

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-15 10:47:04
ID номер: 9087429статус: възложена

Доставка на употребяван автомобил с надстройка тип „Вариопреса” за нуждите на Община Главиница.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-12 11:01:04
ID номер: 9085213статус: възложена

„Консултантски услуги за нуждите на община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти по „Мярка

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-06 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:06:33