Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9079046статус: затворена

: „Извършване на превоз на ученици и деца до и от училищата и детските градини на територията на община Главиница през учебната 2018/2019 г.“ по 9 обособени позиции.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:58:38
ID номер: 9077320статус: възложена

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-15 18:13:53
ID номер: 9077317статус: възложена

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-15 17:50:25
ID номер: 9076956статус: възложена

„Изработване на инвестиционен проект за обект: Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ "Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-07 14:20:25
ID номер: 9076946статус: възложена

„Изработване на инвестиционен проект за обект: “Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-07 13:59:45