Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 6
статус: отворена

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Главиница"

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-15 10:47:04
ID номер: 9087429статус: отворена

Доставка на употребяван автомобил с надстройка тип „Вариопреса” за нуждите на Община Главиница.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-04-12 11:01:04
ID номер: 9085213статус: възложена

„Консултантски услуги за нуждите на община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти по „Мярка

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-06 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:06:33
ID номер: 9085052статус: отменена

„Консултантски услуги за нуждите на община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти по „Мярка

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-30 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-22 12:45:10
ID номер: 908477статус: възложена

Проектиране за „Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Дичево, с. Коларово, с. Суходол, с. Зебил, общ. Главиница, обл. Силистра„

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:14:05