Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 8
ID номер: 9099509статус: приключена

„Предмет на поръчката е „Извършване на текущи ремонти на Общински сгради на територията на община Главиница”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-22 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-11 13:55:04
статус: приключена

"Доставка и монтаж на котел за парно отопление в Общинска администрация, гр. Главиница"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-21 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-08 09:42:57
ID номер: 9096439статус: възложена

„ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ГРОБИЩЕН ПАРК ЗА МЮСЮЛМАНИ В ПИ № 004157, ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО СОКОЛ, ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-18 09:12:31
ID номер: 9094082статус: приключена

„Извършване на снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-31 09:00:36
ID номер: 9093148статус: приключена

Извършване на снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през зимен

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-07 14:18:52