Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 8
ID номер: 9093148статус: затворена

Извършване на снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през зимен

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-07 14:18:52
ID номер: 9093015статус: отворена

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-01 13:08:22
ID номер: 9092420статус: затворена

: „Извършване на строителен надзор по време на изпълнението на строително – монтажните работи на обекти: „1. Реконструкция на централен площад и тротоари на ул.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-12 09:45:17
ID номер: 9091412статус: възложена

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обекти, финансирани по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-14 09:10:30
ID номер: 9090441статус: възложена

„Извършване на текущи ремонти на общински сгради и други смр в населени места на територията на община Главиница”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-29 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-18 08:58:31