Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 7
ID номер: 9091412статус: отворена

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обекти, финансирани по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-14 09:10:30
ID номер: 9090441статус: затворена

„Извършване на текущи ремонти на общински сгради и други смр в населени места на територията на община Главиница”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-29 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-18 08:58:31
ID номер: 9090231статус: прекратена

Предмет на поръчката е „Основен ремонт на сгради на територията на община Главиница”.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:15:02
ID номер: 9090155статус: затворена

“Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-10 13:35:51
ID номер: 9088252статус: възложена

Изготвяне на инвестиционен проект: “Реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево в Община Главиница, Област Силистра”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-14 13:58:33