Община Главиница

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9082360статус: затворена

Проектиране за обект: “Изграждане на парк за активни занимания и отдих в ПИ 15031.501.472. от плана на гр. Главиница, обл. Силистра.“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-25 15:05:26
ID номер: 9081554статус: затворена

„Извършване на снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-05 09:46:34
ID номер: 9079046статус: възложена

: „Извършване на превоз на ученици и деца до и от училищата и детските градини на територията на община Главиница през учебната 2018/2019 г.“ по 9 обособени позиции.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2018-07-30 15:58:38
ID номер: 9077320статус: възложена

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-15 18:13:53
ID номер: 9077317статус: възложена

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-15 17:50:25